FAQs Complain Problems

समाचार

समाचार

आन्तरिक र धरौटी खाता नं

यस लमही नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको खाता नं 

आन्तरीक राजश्व खाता नं : 4290100301010002

धरौटी खाता नं : .4290100303000002